Montecristo, Cordoba
Montecristo, Cordoba: -31.342000, -63.947200